บริการสำรวจทรัพย์ที่ท่านสนใจโดยเรามีบริการแบ่งเป็นแพคเกจให้ท่านได้เลือกตามงบประมาณและความเหมาะสม

แพคเก็จที่ 1 ราคา 1,500 บาท

-บริการถ่ายภาพทรัพย์ที่ท่านสนใจเพื่อส่งให้ท่านเพื่อประกอบการตัดสินใจ

-บริการสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงทรัพย์ว่าอยู่ใกล้กับสถานที่ใด มีแหล่งชุมชน ร้านค้า ห้างร้าน ฯลฯ หรือไม่

 

แพคเก็จที่ 2 ราคา 2,000 บาท

-บริการถ่ายภาพทรัพย์ที่ท่านสนใจเพื่อส่งให้ท่านเพื่อประกอบการตัดสินใจ

-บริการสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงทรัพย์ว่าอยู่ใกล้กับสถานที่ใด มีแหล่งชุมชน ร้านค้า ห้างร้าน ฯลฯ หรือไม่

-บริการถ่ายภาพทรัพย์ระบบ 360 องศา ถ่ายภาพ 3 จุด

 

แพคเก็จที่ 3 ราคา 3,000 บาท

-บริการถ่ายภาพทรัพย์ที่ท่านสนใจเพื่อส่งให้ท่านเพื่อประกอบการตัดสินใจ

-บริการสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงทรัพย์ว่าอยู่ใกล้กับสถานที่ใด มีแหล่งชุมชน ร้านค้า ห้างร้าน ฯลฯ หรือไม่

-บริการถ่ายภาพทรัพย์ระบบ 360 องศา ถ่ายภาพ 5 จุด

– บริการสำรวจทรัพย์แบบ Live เพื่อให้ท่านได้ทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์

-บริการประเมินราคาเข้าซื้อและเจรจาต่อรองราคา

ชำระเงินค่าสำรวจทรัพย์
ชื่อ
*

นามสกุล
*

เบอร์ติดต่อ
*

อีเมล์
*

กรอกรายละเอียดข้อมูลทรัพย์/url (ถ้ามี)
*

เลือกแพ็คเกจ

  แพคเก็จที่ 1 ราคา 1,500 บาท   
  แพคเก็จที่ 2 ราคา 2,000 บาท   
  แพคเก็จที่ 3 ราคา 3,000 บาท  

*หมายเหตุ ผู้ประสงค์ติดต่อใช้บริการสำรวจทรัพย์ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว